Professors

Prof. Dr. Upendra Koirala
Prof. Dr. Dev Raj Adhikari
Prof. Dr. Bal Krishna Shrestha
Prof. Dr. Sanjaya K. Shrestha
Prof. Dr. Gopinath Regmi
Prof. Dr. Bhoj Raj Aryal
Prof. Bhawani Shankar Acharya
Prof. Dr. Dilii Raj Sharma
Prof. Dr. Mahananda Chalise

Copyrite @TU