List of Successful Candidates for Admission in MBM Program

The following candidates are selected for the admission of
MBM program in Central Department of Management.
S.No. MBMAT Roll No. Name
1 CDM/MBM 072 Rashila Maharjan
2 CDM/MBM 069 Rojina Shrestha
3 CDM/MBM 027 Aayusha Jha
4 CDM/MBM 077 Nabin Maharjan
5 CDM/MBM 002 Kamal Nath Yogi
6 CDM/MBM 053 Shubhechchha Sharma
7 CDM/MBM 066 Manita Maharjan
8 CDM/MBM 044 Shraddha Sharma
9 CDM/MBM 071 Manju Maharjan
10 CDM/MBM 032 Depa Sharma
11 CDM/MBM 039 Purusottam Chapagai
12 CDM/MBM 042 Bharat Prasad Rimal
13 CDM/MBM 029 Sachin Pokhrel
14 CDM/MBM 061 Rabina Thapa Magar
15 CDM/MBM 041 Basanta Subba
16 CDM/MBM 076 Sameer Bajracharya
17 CDM/MBM 060 Rebika B.K.
18 CDM/MBM 068 Alisha Maharjan
19 CDM/MBM 046 Bijaya Chapai
20 CDM/MBM 052 Nabin Sah
21 CDM/MBM 058 Sujin Shrestha
22 CDM/MBM 062 Sirshak Acharya
23 CDM/MBM 022 Rashmi Maharjan
24 CDM/MBM 073 Hem Raj Kharel
25 CDM/MBM 078 Shreejana Dahal
26 CDM/MBM 038 Abhishek Bahadur Thapa
27 CDM/MBM 074 Sumit Adhikari
28 CDM/MBM 018 Krishna Pd.Shrestha
29 CDM/MBM 043 Sangita Karki
30 CDM/MBM 035 Upedra Prasad joshi
31 CDM/MBM 055 Tanvi Thapa
32 CDM/MBM 059 Neha Shrestha
33 CDM/MBM 005 Puspa Hamal
34 CDM/MBM 001 Krishna Bahadur Uchai
35 CDM/MBM 037 Dipesh Chaulagain
36 CDM/MBM 030 Prabin Acharya
37 CDM/MBM 034 Sunny Maharjan
38 CDM/MBM 048 Anjan Raj Ghimire
39 CDM/MBM 080 Mina Maharjan
40 CDM/MBM 050 Sushma Dahal
41 CDM/MBM 011 Suman Singh Gharti Magar
42 CDM/MBM 065 Kosh Raj Awasti
43 CDM/MBM 051 Prashant Sapkota
44 CDM/MBM 024 Bivab Sharma
Alternative Candidates
S.No. MBMAT Roll No. Name
1 CDM/MBM 075 Baikuntha Sharma
2 CDM/MBM 040 Sanjeev Upreti
3 CDM/MBM 008 Samjhana Subedi
4 CDM/MBM 047 Bimala Kalathoki
5 CDM/MBM 070 Samjhana Bhandari
6 CDM/MBM 026 Aakash Khanal
7 CDM/MBM 045 Rudra Bhusal
8 CDM/MBM 025 Deependra Acharya
9 CDM/MBM 012 Subash Dangal
10 CDM/MBM 023 Bijaya G.C.
11 CDM/MBM 082 Shankhar Bhandari
12 CDM/MBM 056 Yashoda Chapain(Sharma)
13 CDM/MBM 013 Gokul Gywali
14 CDM/MBM 067 Aakash Kuwar
15 CDM/MBM 020 Raju Adhikari
16 CDM/MBM 064 Bishnu Acharya
17 CDM/MBM 054 Sunita Bhusal
Copyrite @TU