Lecturer

Dr. Gobinda Tamang
Dr. Manoj Chaudhari
Mr. Santosh Kumar Ghimire
Dr. Dhurba Lal Pandey
Mrs. Usha Koirala
Mr. Dinesh Mani Ghimire
Mr. Bharat Singh Thapa
Mr. Bal Ram Chapagyain
Mrs. Sunita Bhandari
Mr. Binod Sah
Dr. Uday Kishor Tiwari
Dr. Bal Ram Duwal
Dr. Gangaram Biswakarma
Mr. Santosh Pokhrel
Mr. Phul Prasad Subedi

Read More
Copyrite @TU